Xem phong thủy theo năm sinh

http://expertcomputing.co.uk/blog/2014/11/error-usb-device-current-status-detected-system-will-shut-15-seconds-asus-motherboard-solved/?shared=email phong-thuy

(Tính theo âm lịch)

      Nữ
      Nam

Phong Thủy tức là Gió và Nước, là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của Địa lý đến đời sống hoạ phúc của con người. Là sự ảnh hưởng của hướng gió, khí, mạch nước đến mỗi cá nhân. Phong Thuỷ có vai trò rất to lớn, tuy nhiên nó chỉ hỗ trợ, có tác dụng cải biến chứ không thể làm thay đổi hoàn toàn mệnh vận...