Tag Archives: Phong thủy bát trạch

Phong thủy cho nữ sinh năm 1989

Gia chủ là Nữ sinh năm 1989 (Kỷ Tỵ), thuộc hành Mộc  – Đại lâm mộc (Gỗ rừng già). Theo Phong thủy bát trạch thì gia chủ thuộc quẻ Tốn (Đông tứ mệnh – Đông tứ trạch). Hướng tốt Sinh khí: Hướng chính bắc Phúc đức: Hướng chính đông Phục vị: Hướng đông nam Thiên y:…
Xem thêm

Phong thủy cho nam sinh năm 1989

Gia chủ là Nam sinh năm 1989 (Kỷ Tỵ), thuộc hành Mộc  – Đại lâm mộc (Gỗ rừng già). Theo Phong thủy bát trạch thì gia chủ thuộc quẻ Khôn (Tây tứ mệnh – Tây tứ trạch). Hướng tốt Sinh khí: Hướng đông bắc Phúc đức: Hướng tây bắc Phục vị: Hướng tây nam Thiên y:…
Xem thêm

Phong thủy cho nữ sinh năm 1988

Gia chủ là Nữ sinh năm 1988 (Mậu Thìn), thuộc hành Mộc  – Đại lâm mộc (Gỗ rừng già). Theo Phong thủy bát trạch thì gia chủ thuộc quẻ Chấn (Đông tứ mệnh – Đông tứ trạch). Hướng tốt Sinh khí: Hướng chính nam Phúc đức: Hướng đông nam Phục vị: Hướng chính đông Thiên y:…
Xem thêm

Phong thủy cho nam sinh năm 1988

Gia chủ là Nam sinh năm 1988 (Mậu Thìn), thuộc hành Mộc  – Đại lâm mộc (Gỗ rừng già). Theo Phong thủy bát trạch thì gia chủ thuộc quẻ Chấn (Đông tứ mệnh – Đông tứ trạch). Hướng tốt Sinh khí: Hướng chính nam Phúc đức: Hướng đông nam Phục vị: Hướng chính đông Thiên y:…
Xem thêm

buy Lyrica usa